Vilkår for bruk

Velkommen til Gratis Online Casino Slots! Disse bruksvilkårene skisserer reglene og forskriftene for bruk av nettstedet vårt. Ved å gå inn på nettstedet vårt godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk nettstedet vårt.

Vilkår for bruk

Valgbarhet

For å bruke gratis online kasinospilleautomater må du være minst 18 år eller myndighetsalderen i din jurisdiksjon, avhengig av hva som er høyest. Ved å bruke gratis online kasinospilleautomater bekrefter du at du har rettslig kapasitet til å inngå disse vilkårene for bruk og til å overholde alle vilkårene og betingelsene her.

Opphavsrett

Alt innhold, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, logoer, bilder og programvare, på Free Online Casino Slots er eiendommen til Free Online Casino Slots eller dets lisensgivere og er beskyttet av lover om opphavsrett. Du kan ikke modifisere, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere noe innhold, helt eller delvis, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Free Online Casino Slots.

restriksjoner

Du godtar å bruke gratis online kasinoautomater kun til lovlige formål og i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Du kan ikke bruke gratis online kasinospilleautomater på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke noen server eller nettverket(e) som er koblet til en server, eller forstyrre andre parters bruk og glede av gratis online kasinospilleautomater. Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen del av Free Online Casino Slots, eller til andre kontoer, datasystemer eller nettverk koblet til en server gjennom hacking, passordutvinning eller andre måter.

Ansvarsfraskrivelse

Free Online Casino Slots gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, eksplisitt eller underforstått, angående driften av Free Online Casino Slots eller informasjonen, innholdet, materialene eller produktene som er inkludert på Free Online Casino Slots. Du godtar uttrykkelig at din bruk av gratis online kasinospill er på egen risiko. Free Online Casino Slots garanterer ikke at Free Online Casino Slots vil være uavbrutt eller feilfri, og det gir heller ingen garanti for resultatene som kan oppnås ved bruk av Free Online Casino Slots.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal Free Online Casino Slots være ansvarlig overfor noen part for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk eller manglende evne til å bruke Free Online Casino Slots eller noe innhold på Free Online Casino Spilleautomater, selv om Free Online Casino Slots har blitt informert om muligheten for slike skader.

Skadeserstatning

Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde harmløse Free Online Casino Slots, dets tilknyttede selskaper og deres respektive offiserer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår fra eller i forbindelse med din bruk av gratis online kasinospilleautomater.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene til NU, uten å gi effekt til noen prinsipper om lovkonflikter. Eventuelle rettslige skritt eller prosedyrer som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene for bruk eller gratis online kasinospilleautomater skal utelukkende bringes til en domstol med kompetent jurisdiksjon i NU.

Endringer i disse bruksvilkårene

Free Online Casino Slots forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse vilkårene når som helst uten varsel. Det er ditt ansvar å gjennomgå disse vilkårene med jevne mellomrom for eventuelle oppdateringer eller endringer.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene for bruk, vennligst kontakt oss på [email protected].